Aktivera dig

Medan du till exempel väntar på beslut i ditt asylärende får du en bättre vardag om du kan delta i olika aktiviteter

Du som är asylsökande kan vara med i olika aktiviteter för att lära dig svenska och få kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden. Du kan också få information om hur du kan förbättra din hälsa. Läs mer på Medan du väntar – Migrationsverket och Aktiviteter under asyltiden | Informationsverige.se

Studieförbund och frivilliga föreningar har ofta program där du lär dig hur det svenska samhället, kulturen och traditionerna ser ut, så att du snabbare kommer in i det svenska samhället. Att få träffa andra ger också social samhörighet.

De allra flesta aktiviteter som organisationerna, studieförbunden och folkhögskolorna ordnar är en del av samhällets Tidiga insatser för asylsökande (TIA). De aktiviteterna är gratis att delta i. Om du vill delta i en studiecirkel, kurs eller annan aktivitet inom Tidiga insatser för asylsökande ska du kontakta ett studieförbund, folkhögskola eller ideell organisation där du bor. För att delta behöver du kunna visa ditt LMA-kort.

Om du har en rörelsenedsättning kan du söka ersättning för kortare resor. Du behöver ett intyg från den som är ansvarig för aktiviteten. Intyget tar du med dig till Migrationsverket som bedömer din ansökan. Läs mer här: www.informationsverige.se/sv/jag-ar-asylsokande/aktiviteter-under-asyltiden//

Informationsverige.se är en kostnadsfri guide till det svenska samhället och finns på 10 olika språk. Den kan användas på dator, surfplatta och mobiltelefon. 
Här finns information för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd samt för dig som arbetar med personer inom dessa grupper. Läs mer här Hem | Informationsverige.se

Hos oss på RG Aktiv Rehabilitering får du information och kunskap om din skada och hur du trots den kan leva ett bra liv. Vi ger exempel på sådan träning som stärker förmågan att klara av livet med begränsad gångfunktion eller i rullstol. RG Aktiv Rehabilitering

Är du idrottsintresserad så finns det parasportsföreningar som erbjuder möjligheter till olika sporter i hela landet. Läs mer här Motions och sportaktiviteter
Parasport.nu

Digitala studier

Du som är asylsökande kan vara med i olika aktiviteter för att lära dig svenska och få kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden. Du kan också få information om hur du kan förbättra din hälsa. https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Akti-vi-teter-medan-du-vantar-pa-beslut.html

Du kan tex Studera svenska och lär dig mer om samhället på egen hand. På internet finns många program som är kostnadsfria för att lära sig svenska på egen hand. På www.informationsverige.se hittar du alla länkar.

Digitala jag är en utbildning på internet för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag, till exempel i kontakt med olika myndigheter. Utbildningen är kostnadsfri och finns på flera språk. Läs mer på www.digitalajag.se

Arbete

Om du har identitetshandlingar som Migrationsverket godkänner så har du som asylsökande rätt att arbeta utan arbetstillstånd. Om du får arbeta så framgår det av ditt LMA-kort där det står att du har AT-UND.

Andra föreningar och förbund

I Sverige finns flertalet organisationer, föreningar och förbund som du kan engagera dig i för att förbättra levnadsvillkoren för alla med rörelsenedsättningar. Att engagera sig ger livsglädje och är ett bra tillfälle för att komma in i det svenska samhället och kunna påverka.

BOSSE
BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter ger råd och stöd till personer med fysisk rörelsenedsättning. BOSSE finns i Stockholmregionen. De erbjuder följande:

    • råd och stöd kring frågor om funktionsnedsättning
    • kognitiv beteendeterapi (KBT)
    • utbildning, handledning och föreläsningar
    • gruppverksamhet
    • anhörigstöd

Det krävs ingen remiss för att vända sig till BOSSE och det är kostnadsfritt för alla som tillhör BOSSE:s målgrupp.  http://www.bosse-kunskapscenter.se/

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige är ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit sig samman för att agera med samlad kraft. Förbundets uppgift är att förändra samhället genom att belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agera aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar för att inkludera alla människor. https://funktionsratt.se

Personskadeförbundet RTP

Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Förbundet arbetar för delaktighet och tillgänglighet i samhället för personer med trafik-, olycksfalls- och polioskador. https://rtp.se/ 

DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

DHR står för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet. Delaktighet så att personer med nedsatt rörelseförmåga ska bli fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället. Handlingskraft – DHR arbetar för att förverkliga allas lika värde. Att uppnå rörelsefrihet är det långsiktiga målet för DHR:s arbete, det vill säga att alla ska kunna ta sig fram och in överallt utan att begränsas av hinder i omgivningen.
https://dhr.se/ 

Disabled Refugees Welcome

Disabled Refugees Welcome (DRW) drivs av Independent Living Institute (ILI) och vänder sig till migranter med funktionsnedsättning. DRW jobbar med att förbättra mottagande och etablering av migranter, asylsökande och flyktingar i Sverige.

Hos DRW kan du träffa andra människor med liknande erfarenheter. Ditt engagemang i DRW leder till förbättring för alla migranter i Sverige som lever med en funktionsnedsättning. www.DRW