Inspiration

Vill du veta mer?

En inspirationsfilm om RG Aktiv Rehabilitering
YouTube klipp RG: https://www.youtube.com/watch?v=JMaUKzus20k

Läs vår medlemstidning KICK
där hittar du intressanta reportage, inspiration och information. https://kick.se/

Känner du behov av att prata med någon som har gått igenom något liknande som du? Genom att ta kontakt med oss på RG Aktiv Rehabilitering får du möjlighet att träffa eller prata med en förebild. En förbild är en person som själv lever med ryggmärgsskada.

Gå med i vår Facebook-grupp RG Integration
https://www.facebook.com/groups/377681522856579/ där det finns möjlighet att kommunicera på svenska men även på arabiska, persiska, engelska samt andra språk.

Aktiviteter medan du väntar på beslut
Du som är asylsökande kan vara med i olika aktiviteter för att börja lära dig det svenska språket, få kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller för att förbättra din hälsa.https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Akti-vi-teter-medan-du-vantar-pa-beslut.html

Lär känna Sverige
www.informationsverige.se hittar du länkar för att bland annat studera svenska och lära dig mer om samhället på egen hand. De flesta programmen kräver tillgång till internet. Alla är gratis.

Delta i olika aktiviteter
Du kan söka pengar till resan vid kortare avstånd om du har en rörelsenedsättning som gör att du inte kan gå till aktiviteten. Du behöver ett intyg för reseersättning från dem som är ansvariga för aktiviteten. Intyget ska du ta med dig till Migrationsverket som bedömer din ansökan. Läs mer här https://www.informationsverige.se/sv/jag-ar-asylsokande/aktiviteter-under-asyltiden/.

Träna dina grundläggande digitala färdigheter
Digitala jag är en utbildning på internet för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag, till exempel i kontakt med olika myndigheter. Utbildningen är gratis och finns på flera språk. Läs mer på www.digitalajag.se