Vård för asylsökande

Vård som inte kan anstå

Vid nedan angivna tillstånd kontaktas 1177, närmaste vårdcentral alternativt akutsjukhus.

Urinvägsinfektion (UVI)

Urinvägsinfektioner (UVI) är den vanligaste komplikationen efter en ryggmärgsskada. Symptom såsom nedsatt allmäntillstånd, urinläckage (om man vanligtvis inte har det) illaluktande och grumlig urin, feber, ökad spasticitet och/eller ryggsmärta, blod i urinen med mera så bör kontakta tas med vårdcentralen för att få lämna en urinodling.

Urinvägsinfektion kan utvecklas till svåra inflammationer i bäckenbotten och senare skador av njurar och i värsta fall till döden.

Förebygg

För att minimera uppkomst av UVI ska engångskatetrar användas.

Trycksår, sittsår

Trycksår orsakas av tryck eller skav, eller en kombination av dessa och uppkommer i de allra flesta fall över ett benutskott, vanligast vid sittbenen, höfter, stjärt, fotknölar och hälar.
Hos ryggmärgsskadade ökar trycket över sittbensknölarna till 90% i sittande och 40 % i liggande på grund av muskelförtvining och skeletturkalkning.
Misstänker man trycksår måste alltid bakomliggande orsak hittas och åtgärdas!

Bedömning
Ett trycksår ser ut som en rodnat och kan vara svår att upptäcka i första stadiet. Trycker man på ett rodnat område som inte bleknar vid avlastning, räknas det som ett trycksår kategori 1.
För personer med mörkare hudfärg kan det vara svårt att upptäcka, ser oftast ut som ett blåmärke.

Det kan vara svårt att förstå att man har ett sår när huden fortfarande är hel. (Såret ligger under huden). Avlasta området då det annars snabbt förvärras om det fortsätter att utsättas för tryck.

Förebygg
Att förebygga trycksår krävs att bland annat rullstolar och sängar har speciella dynor och madrasser

Återkommande blodtrycksfall

Blodtrycksfall är ganska vanligt speciellt för personer med skador ovanför bröstryggen (i eller ovan Th6). Oftast inträffar dessa symtom vid uppresning från säng, fysisk aktivitet eller hastiga lägesförändringar.

Vårdcentralen kan ge bra levnadstips för att hantera detta.

Autonom dysreflexi (AD)

Autonom dysreflexi är ett allvarligt sjukdomstillstånd och drabbar personer med höga skador ovan bröstrygg. Det är viktigt att upptäcka den/dem utlösande faktorn snabbt.
Vanliga symtom

 • Försämrat allmäntillstånd, oro och illamående, dimsyn och nästäppa
 • pulserande huvudvärk, rodnad, svettning och gåshud ovan skadenivån, kall/blek hud nedanför skadenivån.
 • Blodtrycksstegring >20mmHg över individens normala nivå
 • Sänkt eller förhöjd puls.

Vanliga orsaker
Tryck mot huden, full urinblåsa, sår, åtsittande kläder m.fl.

Åtgärd

 • Sitt upp – huvudet högt och benen lågt (d.v.s. tvärtom jämfört med vid blodtrycksfall)
 • Lossa på åtsittande kläder (t.ex. bälte, trånga skor)
 • Kontrollera blodtryck och puls frekvent (om möjligt)
 • Kolla urinvägarna
 • Överfull blåsa? Sten? Urinvägsinfektion? Åtgärda!
 • Kontrollera blodtryck och puls
 • Kolla tarm
 • Förstoppning? Åtgärda!
 • Kontrollera blodtryck och puls

Om symtomen inte släpper snabbt efter åtgärdade punkter enligt ovan alt. intag av förskrivna läkemedel.  RING 112!

Sår på amputerad ben

Sår uppstår relativt lätt på benstumpen då protes och hud kan skava mot varandra.
Dessa behöver tas om hand för att undvika svåra infektioner.

För omläggning och förebyggande omvårdnad kontakta vårdcentral.


Förebygg
Kontakt med ortoped och anpassning av lämplig protes.