Projektet RG integration

Nyfiken? Kontakta oss.

Projektet RG Integration

Projektet genomförs av den ideella föreningen RG Aktiv Rehabilitering i samarbete med Migrationsverket och är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet avslutas den 31 december 2022.

Allt arbete i projektet är religiöst och politiskt obundet.

Projektet syftar till att ge migranter med ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar 

  • Ökad fysisk förmåga
  • Mer kunskap kring sin livssituation och sina förutsättningar
  • Förståelse för vilka möjligheter de besitter att leva ett aktivt och självständigt liv
  • Bättre möjlighet till integrering och delaktighet i det svenska samhället.

Projektet vänder sig även till anhöriga, civilsamhället, offentlig sektor och myndigheter som kommer i kontakt med migranter med rörelsenedsättning.

För att uppnå syftet jobbar vi med:

  • Workshops och kurser i Aktiv Rehabilitering.
  • Höja kunskapsnivån, genom föreläsningar och workshops, hos migranter, anhöriga och personer som via sitt yrke kommer i kontakt med migranter.
  • Regelbunden kontakt och uppföljning av migranter som deltar i projektet.
  • Anpassningar av RG:s ordinarie verksamhet till projektets målgrupp.
  • Sociala forum online där utbyte av erfarenhet kan ske mellan migranter och svenskar med ryggmärgsskador, där migranter kan få råd och tips om sin situation.

Läs vår broschyr här nedan! Skriv ut och dela med dig till berörda.

Svenska
Engelska
Arabiska