Projektets samarbetspartners

Projektets samarbetspartners

Migrationsverket
Migrationsverket  är RG:s medsökande i projektet. I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Har du frågor om asylprocessen, boende, bidrag, arbete, studier eller annat som rör din livssituation som migrant ska du vända dig till Migrationsverket. 

På Migrationsverkets webbplats kan du hitta information på ditt modersmål. Du kan också träffa ombudsmän i olika ärenden och få reda på vilka regler som gäller för att bo i Sverige.

Universitetssjukhuset Linköping
Neurofysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping är en samarbetspartner till projektet.
Personalen har lång och gedigen erfarenhet av ryggmärgsskador och har ett stort intresse av att förbättra förutsättningarna inom vården för migranter.

Projektet ryggmärgsskada.se (Stiftelsen Spinalis)
ryggmärgsskada.se hittar du ovärderlig information om din skada och vilka effekter skadan kan ha. Du hittar även information om rehabilitering, hälsa och livsstil, forskning samt mycket mer. Även för dig som anhörig finns mycket inspiration och kunskap att hämta.

FIFH
FIFH Malmö  är en parasportsklubb som har hela Skåne som upptagningsområde och i vissa fall även Köpenhamn. FIFH jobbar för att skapa möjligheter för alla medlemmar att vara fysiskt aktiva, oavsett förutsättningar och på vilken nivå man vill träna. Du som har någon form av rörelsenedsättning eller står i nära relation till en sådan person är välkommen i föreningen. Alla är välkomna oavsett ålder, kön eller bakgrund samt om din rörelsenedsättning är medfödd, förvärvad eller orsakad av sjukdom.

FIFH och RGI har tillsammans utvecklat Rullstolsintegration. 

Disabled Refugees Welcome
Genom projektet Disabled Refugees Welcome (DRW) vill Independent Living Institutet främja ett samhälle med lika möjligheter till ett självständigt liv för alla, oavsett funktionsförmåga eller antal år i Sverige. Projektets syfte är att utveckla nya metoder som skapar bättre förutsättningar för mottagande och integration av nyanlända med olika rörelsenedsättningar. Under projektets gång kommer de att dokumentera målgruppens behov och utveckla aktiviteter som i framtiden kan bli en naturlig del av det svenska mottagningssystemet.

Parasportförbundet
Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté  är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell rörelsenedsättning. De arbetar inom 14 olika idrotter. Förbundet leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Vi planerar att utöka med fler samarbetspartner under projektets gång.