Vad innebär det att vara anhörig

Vardagslivet förändras när någon drabbas av sjukdom eller skada.

Att vara anhörig

När man får beskedet att något allvarligt har hänt en närstående person hamnar man oftast i chock eftersom ens tidigare erfarenheter av att hantera sådana situationer inte räcker till.

Vi reagerar alla olika i en krissituation men vardagslivet förändras när någon drabbas av sjukdom eller skada. Det som personen tidigare har gjort kanske blivit svårt eller omöjligt att göra. Nya rutiner måste skapas vilket gör att relationerna förskjuts. Att vårda och stödja en familjemedlem påverkar alltid relationen.

Som anhörig är det viktigt att behålla sin identitet och sina egna sociala kontakter även om vissa saker kan kännas viktigare än förr och andrat mindre viktigt. Många, både drabbade och närstående, säger att livet har fått ett nytt innehåll som på många sätt känns bra. De flesta tycker att det är självklart att hjälpa den som behöver och stödet ökar den drabbades möjligheter att förbättra och återfå sin livskvalitet och hälsa.

Det kan vara tufft att vara anhörig när man kanske ser sin närstående ha ont och lida. Givetvis ser alla situationer olika ut, det är vanligt att man lever med en ständig oro för den sjuka eller skadade personen och att man också känner sig ensam med sina frågor och problem.

Det är ofta svårt att själv se när man övergår från att vara ”hjälpsam anhörig” till att bli en ”vårdande anhörig”. Ta inte på dig hela ansvaret för din närståendes välmående! Den som drabbats har ett eget ansvar för att göra sitt liv så bra som bara möjligt. Hjälp hen i första hand genom att stötta och uppmuntra hen att utveckla de förmågor som hen har. Känner man sig ensam i sin roll som anhörig ökar risken för ohälsa. För att du som anhörig ska orka behöver du också stöd. Läs om stöd här.