RG Aktiv Rehabilitering

Här kan du bli medlem i RG.

RG Aktiv Rehabilitering

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som styrs av medlemmarna. Föreningen startade 1976 för att rekrytera personer till elitidrotten. Föreningen bytte snabbt spår då det visade sig att personerna inte var tillräckligt självständiga för att kunna utöva en idrott på elitnivå.

Det fanns ett stort behov av fysisk och mental träning för att skapa självförtroende, självständighet och integritet. Detta ledde till det som i dag är en etablerad metod.

RG arbetar med att inspirera personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar till ett självständigt och aktivt liv, fullt av möjligheter. Vi arbetar som en bro mellan sjukvården och vardagen och lär vuxna och barn hur de kan leva ett rikt och inspirerande liv genom vår metod Aktiv Rehabilitering.
Att bli så självständig som möjligt är inte bara målsättningen med rehabilitering, det är dessutom en grundläggande rättighet. Vistelser på sjukhus, rehabiliteringar och habiliteringar kan förbättra situationen men det kan vara svårt att lära sig bemästra de utmaningar man möter i vardagen.

Läs mer om metoden Aktiv Rehabilitering 

Medlemskap

Som medlem i RG Aktiv Rehabilitering (RG) kan du delta i föreningens aktiviteter och utveckla dig själv i möten med andra. Du kan också utbilda dig till ledare och stödja kommande deltagare till ett mer självständigt och aktivt liv, eller engagera dig som uppsökare, styrelseledamot eller utbilda professionen.

RG är en medlemsförening. Utan medlemmar går föreningen under. Därför gör även en passiv medlem en viktig insats för att stötta föreningen, bara genom att visa sitt stöd. Tillsammans ser vi till att föreningen kan fortsätta att vara ett stöd för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar.

RG:s verksamhet bygger på metoden Aktiv Rehabilitering. Metoden syftar till ökat självförtroende, självständighet och integritet hos medlemmarna. Många som deltar i våra aktiviteter går vidare som förebildsledare för att i sin tur stötta nya deltagare.

Medlemsavgift

Du stödjer föreningen genom att bli medlem.

Som medlem kan du delta i all RG:s verksamhet och du får en prenumeration på medlemstidningen KICK. KICK kommer ut en gång per år som tryckt tidning och publicerar löpande nytt material på www.kick.se.

 

Forskning visar att 97 % av de som engagerar sig ideellt känner att de fått ett mer meningsfullt liv tack vare sitt engagemang

 

I vår verksamhet för vuxna erbjuder vi:

För vissa aktiviteter tillkommer det en avgift.  Du hittar all information på hemsidan.