Stöd för anhöriga

Inom varje kommun finns det anhörighetsstöd. Sök på din kommuns hemsida eller ring kommunen där du bor.

En allvarlig sjukdom eller skada påverkar fler än personen som drabbats. Även för anhöriga och nära vänner blir livet annorlunda på olika sätt. Situationen kan skapa oro, frågor om framtiden och sorg över det som hänt. Det är viktigt att få stöd även som anhörig.

Inom varje kommun finns det anhörighetsstöd. Sök på din kommuns hemsida eller ring kommunen där du bor.

Information och stöd på nätet

rgaktivrehab.se/information till anhöriga

Ryggmärgsskada.se 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga – Nka

Anhörigas riksförbund

Vårdguiden 1177.se

Information och stöd på Facebook:

Anhöriga och ryggmärgsskadade

Nationellt kompetenscentrum anhöriga – Nka

Anhörigas riksförbund