Frågor och svar

Hittar du inte svar på din fråga? Kontakta oss!

Rehabilitering betyder att man återtar sin kompetens (re=åter och habil=kompetens, skicklighet). Det finns olika former av rehabilitering efter en skada, såsom medicinsk rehabilitering, social rehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet med rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för en person att kunna återvända till dagligt liv. Rehabilitering fokuserar på möjligheter och vilka förutsättningar man har efter en skada. 

Inom sjukvården är det fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog och läkare som tillsammans med dig planerar och genomför rehabiliteringen.

Om du har en skada eller diagnos men inte hittat ett optimalt sätt att återvända till ett dagligt liv, medicinsk, socialt och arbetslivsmässigt då kan rehabilitering hjälpa. Rehabilitering fokuserar på möjligheter och vilka förutsättningar man har efter en skada. Kontakta din lokala vårdcentral för att diskutera en rehabiliteringsplan.

Rehabilitering gör dig starkare och du får bättre förmåga att klara vardagen. När du orkar och klarar mer kommer du även att må bättre mentalt. Du kommer också att hålla dig friskare och har ökad sannolikhet att förbli skadefri.

Via RGI har du möjlighet att delta på kurser i Aktiv Rehabilitering

Självständighet innebär att kunna klara sina vardagliga aktiviteter på egen hand eller kunna guida sina assistenter/hemtjänst i vad man behöver hjälp med. Detta leder till fler valmöjligheter, frihet och egen kontroll över sitt liv.

Du blir inspirerad.

Du utvecklar dina styrkor.

Du får det lättare att ta del av samhället.

Du blir en förebild.

Du får information och tips om hur det är ett leva med en ryggmärgsskada eller liknande rörelsenedsättning. 

8:00 Frukost

9:15 Träningspass (rullstolsteknik, kondition, styrka, bollsport, simning)

Paus

10:45 Träningspass (rullstolsteknik, kondition, styrka, bollsport, simning)

Paus

12:00 Lunch och vila

14:15 Träningspass (rullstolsteknik, kondition, styrka, bollsport, simning)

Paus

15:45 Träningspass (rullstolsteknik, kondition, styrka, bollsport, simning)

17:00 Middag

20:00 Föreläsning

21:00 Kvällsfika

 

När du åker på RG:s kurser kan du ha med någon som följer dig på resan dit och hem. Under själva kursen finns det personer som hjälper dig med det du behöver.

Ja, det kommer att finns både män och kvinnor. Och du kan få hjälp av både män och kvinnor. Känner du dig obekväm med att få hjälp av någon med motsatt kön finns det vanligtvis möjlighet att få hjälp av någon med samma kön.

Det finns många aktiviteter av olika slag runt om i landet.

  • RG har mycket aktiviteter i Stockholmsregionen.
  • Friluftsaktiviteter, till exempel kajakpaddling, finns runt om i Sverige.
  • På orten där du bor finns det olika föreningar. Dessa erbjuder en rad aktiviteter inom kost, träning och kultur. 
  • Träna på gym eller hemma. Många webbplatser erbjuder övningar för att träna hemma. 
  • Gå med i en parasportsförening på din ort. 
  • Träna din självständighet genom att till exempel klä dig själv eller gör vardagssysslor i hemmet. Detta kallas ADL, Aktiviteter i Dagliga Livet.

Du hittar fler tips på aktiviteter under Hälsa och livsstil. 

Familj och vänner är en värdefull resurs för att få dig att må bra. De kan stötta dig när det känns jobbigt eller när du vill testa något nytt. Det är viktigt att det är du själv som bestämmer när du vill ha hjälp eller stöd av dina anhöriga.