Mamma pappa lam

Läs mer på www.mammapappalam.se

Mamma pappa lam

Har du barn eller skulle du vilja ha barn? Att få barn innebär stora omställningar i alla familjer, oavsett om du har en rörelsenedsättning eller inte.

Men har du en rörelsenedsättning har du säkert också många frågor, exempelvis:

  • Kan jag bli förälder?
  • Hur ska jag klara av att ha ett barn när jag sitter i en rullstol eller har nedsatt gångförmåga och balans? 
  • Hur drar jag en barnvagn om jag sitter i rullstol? 
  • Hur lyfter jag upp mitt barn? 

På webbsidan mammapappalam.se finns information för dig som redan är, eller vill bli, förälder. På den sidan finns hundratals praktiska tips och knep för småbarnsföräldrar som har rörelsenedsättning. 

På engelska finns en motsvarande sida som du hittar här http://sciparenting.com.

Förutom webbsidan mammapappalam.se finns det även en Facebookgrupp som heter ”Föräldrar i rullstol”. Här utbyts tankar, händelser och utmaningar som kan dyka upp när man lever med en rörelsenedsättning och har barn.