Stöd från en coach

Vill du få stöd av en förebildscoach?

Vad kan en förbildscoach ge dig?

Har du en ryggmärgsskada och tycker att mycket i ditt liv känns
nytt och svårt?

Då kan det vara en bra idé att möta någon som lever med en ryggmärgsskada
och har ett fungerande och aktivt liv – en förebildscoach!

Det är en person
som kan inspirera, motivera och visa på möjliga vägar framåt.

Om du vill träffa en förebildscoach är det bra att veta att ni
• matchas baserat på kriterier som du tycker är viktiga
• kan träffas när det känns rätt för dig
• arbetar mot konkreta mål som du sätter
• träffas tre gånger – fysiskt, digitalt eller via telefon

Förebildscoacherna är verksamma i hela Sverige och får utbildning och stöd
från Personskadeförbundet RTP i samarbete med RG Aktiv Rehabilitering.
Uppdraget är på ideell basis och att träffa en förebildscoach är kostnadsfritt.
Läs mer och anmäl ditt intresse att träffa en förebildscoach på Jag vill träffa en förebildscoach

Förebildscoachen

En förebildscoach är utbildad i ett coachande förhållningssätt. Förebildscoachens uppdrag startar efter hemkomsten. Det finns en uttalad överenskommelse mellan personen och förebildscoachen om antal träffar, mål etc.

Möjligheten att få en förebildscoach behöver självklart informeras om redan på sjukhuset. Därför är RG:s uppsökare väl informerade om förebildscoachens roll och kommer att hjälpa till att sprida information till patienterna vid uppsök. 

Uppsökare

En uppsökare är en förebild som besöker patienter på sjukhuset, rehab-avdelningen och/eller dagrehab-avdelningen. Uppsökaren lyssnar och visar på möjligheten till ett aktivt liv efter skadan, samt informerar om hur man kan gå vidare efter hemkomst (t.ex. med stöd av en förebildscoach, Introkurs, etc.). Ett uppsök kan även ske digitalt om ett fysiskt besök inte är möjligt.

 

Skillnad på uppsökare och förebildscoach

Förebildscoachen ersätter inte en uppsökare på sjukhuset. Det är två kompletterande verksamheter. RG:s uppsökande verksamhet på sjukhusen pågår precis som vanligt.