Metoden Aktiv Rehabilitering

Vill du träffa en förebild? Kontakta oss!

Förebilder

En förebild är en person som har flera års erfarenhet av att leva med en skada eller diagnos. Hen har landat i sig själv och visar på goda exempel i sitt sätt att leva. En förebild är trovärdig och någon man kan identifiera sig med. På ett pedagogiskt sätt förmedlar hen sina kunskaper och erfarenheter till andra.

Fokus på möjligheter

Vi fokuserar på alla möjligheter som finns. Även det du upplever som begränsningar kan vändas till att skapa nya möjligheter. Du har en unik potential och du gör ett aktivt val hur du vill nyttja den.

Vardagsmiljö

Vi tillbringar den största delen av livet i vår vardag. Vardagen i ett socialt och aktivt liv går inte att kontrollera. Där finns fysiska och praktiska hinder att ta hänsyn till och ofta har även sociala och emotionella aspekter stor påverkan. Därför sker all RG:s verksamhet i vardagsmiljö. 

 

Fysisk träning

Fysisk träning är centralt i RG:s verksamhet. Det är en förutsättning för att kunna ta vara på alla möjligheter och utveckla din självständighet i vardagen. Bortsett från en förbättrad fysik påverkar fysisk träning också livskvaliteten på en mängd andra positiva sätt. Den förbättrar din mentala hälsa och ökar möjligheterna till ett socialt och aktivt liv.

Mental process genom möten

Alla som drabbas av en skada går igenom en mental process. Hos RG jobbar vi med den mentala processen genom olika möten. Tillsammans med andra kan du identifiera dig och känna dig trygg. I dessa möten får du verktygen och motivationen att utveckla din självständighet. När du möter andra i en liknande situation blir det tydligt hur mycket den mentala inställningen betyder – du väljer hur du vill leva.