Aktiviteter inom projektet för anhöriga

För frågor och bokning, kontakta oss.

Anhöriga

Träffa andra anhöriga för givande diskussioner och erfarenhetsutbyten. Lär dig mer om hur det kan vara att leva med en rörelsenedsättning och få inspiration kring hur du kan stötta. Få ett nätverk där du känner dig trygg med att prata om allt som rör livet.

Anhöriga

Träffa andra anhöriga för givande diskussioner och erfarenhetsutbyten. Lär dig mer om hur det kan vara att leva med en rörelsenedsättning och få inspiration kring hur du kan stötta. Få ett nätverk där du känner dig trygg med att prata om allt som rör livet.

Workshops och kurser

RGI erbjuder kurser och workshops för migranter med ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar och dig som anhörig.

Här får du lära dig mer om din situation och vilka möjlighet som finns.

Förebilder visar hur man kan leva ett liv med familj, jobb och en aktiv fritid.

Genom möten med andra inspireras ni båda att utvecklas och förändras. Träning skapar självförtroende att prova nya saker som underlättar vardagen.


Workshops och kurser

RGI erbjuder kurser och workshops för migranter med ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar och dig som anhörig.

Här får du lära dig mer om din situation och vilka möjlighet som finns.

Förebilder visar hur man kan leva ett liv med familj, jobb och en aktiv fritid.

Genom möten med andra inspireras ni båda att utvecklas och förändras. Träning skapar självförtroende att prova nya saker som underlättar vardagen.