RG Aktiv Rehabilitering

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Ett hinder – eller hundra möjligheter

Med en rörelsenedsättning, särskilt om du sitter i rullstol, är trösklarna bokstavligen fler och de fysiska utmaningarna större. Här kan du hitta viktig information om din skada, vägledning till förbättrad hälsa, råd och tips om vardagen i Sverige och mycket mer.

 

Vi vill ge dig 

Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna för integrering och delaktighet i det svenska samhället.

Hos oss får du möjlighet att möta personer som har flera års erfarenhet av att leva med en skada eller diagnos. Du erbjuds kunskap om hur du kan leva ett självständigt liv på dina villkor – med familj, studier och arbete. Vi jobbar med metoden Aktiv Rehabilitering. Läs mer om vår metod.

För dig som kommer i kontakt med migranter

Denna hemsida erbjuder dig insikt och kunskap om hur du ska bemöta migranter med rörelsenedsättning och kunna ge dem rätt vägledning.  Läs mer under professionen.

Vill du vara med eller veta mer? Kontakta oss här.