Föreningar & organisationer

Nedan följer exempel på några föreningar med råd och stöd samt aktiviteter.

Välkommen till BOSSE i Stockholm

BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter ger råd och stöd till personer med rörelsenedsättning. 
http://www.bosse-kunskapscenter.se/vi-erbjuder/rad-och-stod/ 

Här kan du få råd och stöd i frågor som är angelägna för dig. Ring eller mejla och boka ett möte. Mötet utgår från dina frågor och behov och är helt kostnadsfritt. Oftast hålls mötet på BOSSE, men vid behov kan de komma hem till dig eller följa med på ett möte med kommunen, försäkringskassan eller liknande.

Här är exempel på vad du kan få hjälp med på BOSSE:

  • rättigheter och skyldigheter, till exempel frågor om service, olika bidrag och ersättningar
  • arbete och sysselsättning
  • rehabilitering
  • relationer och sexualitet
  • samtal kring livet med en funktionsnedsättning
  • stöd i kontakten med myndigheter.

Kontakt:
Adress Döbelnsgatan 59 (t-bana Rådmansgatan), 113 52 Stockholm
E-post bosse@bosse-kunskapscenter.se
Hemsida www.bosse-kunskapscenter.se

BOSSE erbjuder även:

Kvinnocirkel 

http://www.bosse-kunskapscenter.se/vi-erbjuder/gruppverksamhet/kvinnocirkel/

För dig som är tjej/kvinna och har en rörelsenedsättning och vill träffa andra kvinnor i liknande situation. Här delas tankar och erfarenheter om hur det är att leva som tjej/kvinna med en rörelsenedsättning.

– Drop in

För drop in-tider se http://www.bosse-kunskapscenter.se/oppettider-och-kontakt/

LaSSe Brukarstödcenter i Göteborg

LaSSe Brukarstödcenter finns till för alla som söker kunskap, information eller råd om livsvillkor och samhällsinsatser för personer med funktionsnedsättning. En styrka är att verksamheten arbetar fristående från myndigheter. Detta gör att rådgivarna kan lotsa dig genom lagstiftningen utan myndighetsutövning. Många besökare upplever sig därigenom friare att prata om sina svårigheter.

Brukarstödcenters rådgivning är kostnadsfri för dig som bor i Västra Götalandsregionen. Rådgivningen utgår alltid från den enskilda individens önskningar och förutsättningar.

Exempel på ärenden som LaSSe Brukarstödcenter kan bistå med:

  • stöd vid ansökningar
  • överklaganden
  • kontakter med myndigheter
  • kontakter med assistansutförare.

Kontakt:

LaSSe Brukarstödcenter
Adress Kämpegatan 3, 411 04 Göteborg
Tel 031-84 18 50
E-post brev@lassekoop.se
Hemsida https://lassekoop.se/om-lasse/

Föreningar och intresseorganisationer i Storstockholm

Här kan du filtrera efter diagnos, ålder eller närstående. Om du inte gör något val så listas alla föreningar.

https://www.funktionshindersguiden.se/vuxna/forengingar-och-intresseorganisationer/

https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/samhallspaverkan/friluftsliv-for-alla/

Infoteket – Region Uppsala
På Infoteket kan du läsa och låna aktuell litteratur, filmer, söka information på webben, tala med experter och lyssna på föreläsningar. Du kan få lästips och faktablad om olika diagnoser och funktionsnedsättningar. http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Om-infoteket/

1177.se
På 1177 Vårdguiden hittar du information om fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning i följande regioner: Kalmar, Kronoberg, Sörmland och Östergötland. Sök på region/behandling & hjälpmedel och därefter på habilitering. 

Kompiskortet
Med Kompiskortet kan du gå två personer till priset av en på olika kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter för dig som har ett LSS-beslut. Läs mer om LSS på här. Detta finns i de flesta kommuner i Sverige. Till exempel i Umeå hittar ni kompiskortet här: https://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/funktionsnedsattning/fritidsaktiviteterochmotesplatser/kompiskortet.4.7408948a15e01c227743842a.html

Funkibator
Vill du aktivera dig i föreningsliv? Funkibator i Växjö arbetar med utvecklingsfrågor inom området funktionsnedsättning. De jobbar med verksamhetsområden såsom arbetsmarknad, fritidsaktiviteter, utbildning och internationella frågor. Just nu finns huvuddelen av verksamheten bara inom Kronobergs län. 

Arbetsandan fylls av nytänkande, möjligheter, lösningar, innovationer och entreprenörskap. Här finns även olika sociala aktiviteter för medlemmar. https://www.funkibator.se/