Kategorier
Okategoriserad

Happy winter holidays

Kategorier
Information

Nu avslutar vi Arvsfondsprojektet RG Integration

Under tre och ett halvt år har projektet arbetat för att migranter med rörelsenedsättning ska få möjlighet till ökad fysisk förmåga och ökad kunskap om sin situation och sina förutsättningar. Det ger ökad förståelse för vilka möjligheter de har att leva ett aktivt och självständigt liv, och på så sätt förbättras förutsättningarna för integrering och delaktighet i det svenska samhället.

Under tre och ett halvt år har projektet arbetat för att migranter med rörelsenedsättning ska få möjlighet till ökad fysisk förmåga och ökad kunskap om sin situation och sina förutsättningar. Det ger ökad förståelse för vilka möjligheter de har att leva ett aktivt och självständigt liv, och på så sätt förbättras förutsättningarna för integrering och delaktighet i det svenska samhället.

Projektet har skapat en hemsida (www.rgintegration.se) som riktar sig till migranter med rörelsenedsättning och personer som arbetar med målgruppen. Syftet med sidan är att sprida information, inspiration och kunskap. All information finns på svenska, engelska, arabiska och farsi. Vi har även bidragit till att översätta Stiftelsen Spinalis kostbroschyr till somaliska och arabiska samt har översatt utvalda delar av www.ryggmärgskada.se till arabiska och engelska.

Projektet har arbetat med kunskapsspridning om migranter med ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar och om hur RG kan stötta dem. Bland annat finns information i Insatskatalogen och i Migrationsverkets samhällsinformation.

Vi har också skapat en utbildning för Migrationsverkets personal som genomförs två gånger per år. Projektet har under sina sista månader skapat en digital utbildning för personer som i tjänsten möter migranter med ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar. Utbildningen kommer att finnas på flera nationella utbildningssajter från och med 2023.

Inom RG:s ordinarie verksamhet har vi utbildat ledare, förebilder och uppsökare som pratar olika språk och har olika kulturell bakgrund, för att på ett enkelt sätt kunna ta emot migranter med rörelsenedsättning på våra olika aktiviteter. Med gott resultat visade det sig – på sommarkursen 2022 hade vi deltagare och ledare från inte mindre än 12 olika nationaliteter.

Här kan du se mer om vad vi gjort och vad vi kommer att jobba vidare med.

Kategorier
Okategoriserad Okategoriserad

Introkurs för ryggmärgsskadade


Introkursen: En kurs med fokus på möjligheter att bli starkare både fysiskt och mentalt. För ökad självständighet, ökad trygghet och ökad förmåga till en aktiv vardag. . Läs mer här


”Det bästa och mest mentalt utvecklande som hänt sedan jag skadade mig – förutom att bli Pappa, pretty damn good anyway.” – deltagare

Kategorier
Information

Tematräff – Yoga & mindfulness för personer med ryggmärgsskada

ONSDAG 2 NOVEMBER 2022 KL. 18:30

I höstens Tematräff får vi träffa Rodrigo Souza. Han kommer dela med sig av sin passion för yoga och mindfulness.

Anmäl dig här: Tematräff

Läs mer på Facebook

Kategorier
Okategoriserad

Röster från Sommarkursen

https://www.facebook.com/RGIntegration/videos/559060815870151

Kategorier
Information Okategoriserad

Trevlig sommar

Kategorier
Information

Introkurs för ryggmärgsskadade

4 APR KL. 11:00–10 APR KL. 11:00

Introkursen: En kurs med fokus på möjligheter att bli starkare både fysiskt och mentalt. För ökad självständighet, ökad trygghet och ökad förmåga till en aktiv vardag. Sista anmälningsdatum 21 februari. Läs mer här


”Det bästa och mest mentalt utvecklande som hänt sedan jag skadade mig – förutom att bli Pappa, pretty damn good anyway.” – deltagare