Ideell förening

Vill du engagera dig?

Vad är en ideell förening? 

En ideell förening startas ofta genom att några personer med samma intresse vill skapa något tillsammans. Som medlem i föreningen har man möjlighet att vara med och bestämma enligt demokratiska former. Demokrati betyder att alla medlemmar har lika mycket värde och därmed samma rättigheter och möjligheter att vara med och bestämma. En gång varje år hålls ett årsmöte. Där väljer medlemmarna en styrelse som leder arbetet i föreningen. Alla privatpersoner som delar föreningens intresse kan bli medlemmar och delta i föreningens verksamhet.

Som medlem behöver du inte bidra med pengar, däremot betalar man varje år en liten medlemsavgift.

Exempel på ideella föreningar är: RG Aktiv Rehabilitering, parasportsföreningar, idrottsföreningar, fackföreningar, studieförbund, kulturföreningar med flera.

Vad innebär det att engagera sig ideellt? 
I en ideell förening kan man engagera sig i olika uppdrag som volontär. Detta görs frivilligt och av eget intresse. Vanligtvis ges ingen ersättning för  uppdraget, men vissa föreningar erbjuder mindre arvode. Detta arvode kan vara skattepliktigt. 

Inom RG Integration och RG Aktiv Rehabilitering kan du delta med i olika aktiviteter som volontär, till exempel som tolk, förebildsledare och uppsökare. Om du vill vara volontär i RG Integration skicka in en anmälan direkt till oss, så tar vi kontakt med dig. Till formuläret

Utan alla ideella krafter skulle många ideella föreningar inte existera. 


Ledare på RG:s introkurs 2019