Integritetspolicy

Vid frågor, kontakta oss.

RG Integrations integritetspolicy 

Vi i RG Integration (RGI) är måna om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Lagen reglerar hur personuppgifter får behandlas med fokus på att skydda din personliga integritet. 

I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Vår policy vänder sig till dig som anmält intresse för att delta i projektet, deltar på våra olika aktiviteter eller på annat sätt är i kontakt med oss. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. 

Vad är personuppgifter? 
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, till exempel namn, bild, personnummer och adress. 

Lämnandet av dina personuppgifter är frivilligt. Vi behöver dock vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara med i projektet. Vi behöver dessa uppgifter:

  • för- och efternamn (efternamn ej obligatorisk)
  • boendeort 
  • telefonnummer 
  • e-postadress
  • kön
  • språk
  • skada/diagnos
  • hjälpbehov
  • allergier, speciella önskemål om mat
  • personnummer (ej obligatoriskt)

Ovanstående uppgifter är till för att vi ska kunna skicka rätt information till dig, bjuda in dig till våra aktiviteter och relevanta aktiviteter som arrangeras av våra samarbetspartners samt komma i kontakt med dig. Vi samlar enbart in sådana personuppgifter som är nödvändiga för att skapa en säker och trevlig upplevelse för dig. Vissa uppgifter är frivilliga och påverkar inte ditt deltagande i projektets olika evenemang. Däremot kan det hända att vissa uppgifter är obligatoriska för att du ska kunna delta i den specifika aktiviteten.

Vad ska uppgifterna användas till?
Personuppgifter som rör skada/diagnos kan komma att användas vid riktade utskick som rör våra utbildningar, kurser och aktiviteter. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistik i projektet. 

Rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling
Den personuppgiftsbehandling vi utför är laglig och nödvändig för uppfyllande av avtal för att ta hand om dig som deltagare i projektet. 

Lagring av dina uppgifter
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Efter projektets slut kommer alla uppgifter att finnas tillgängliga för RG Aktiv Rehabilitering för er som fortsätter att vara medlemmar i den ordinarie verksamheten. Därför raderas inte grundläggande uppgifter om dig om du inte begär det. Om du vill att dina uppgifter raderas helt kontakta elin.goude-ohgren@rgaktivrehab.se.

Inom RG finns en liknande integritetenspolicy som denna. 

Utlämnande av personuppgifter 
Vi säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla eventuella tjänster till dig. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. 

Skydd av dina personuppgifter
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt skapade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd. Vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till uppgifter som de behöver för att utföra sitt arbete. 

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss. 

Tillgång till dina personuppgifter 
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som finns.  

Begära rättelse 
Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna. Du har även rätt att neka till behandlingen av dina personuppgifter eller att användningen begränsas.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer på www.datainspektionen.se. Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter
Föreningen RG Aktiv Rehabilitering är ytterst personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras kontakta oss genom en personligt undertecknad skriftlig begäran och sänd den till:  

RG Aktiv Rehabilitering
Vanadisvägen 21
113 46 Stockholm  

Uppdateringar
Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom brev, e-post eller genom att publicera en ny version på vår webbplats. Läs gärna integritetspolicyn emellanåt för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.